Med kjærlighet til dyrene

- og naturen

Gårdene

Sanneveien 50, 1570  Dilling. Vi flyttet hit i 2019 og her ligger vedfabrikken og tørka. Det er derfor her kundene kan hente produkter som ved og høy.

 

Buberg

Rosnesveien 20, 1580  Rygge. Rosnes Nordre ligger innerst i Kurefjorden og er sentrum for vår såkornproduksjon.

 

Rosnes

Sundby

Lie

Bråthugrenda 55, 1570  Dilling.

 

Larkollveien 480, 1570  Dilling.

 

Eiere

Una Braathe
e-post: una@unas.no
mobil: +47 90 99 43 93

Geir Braathe
e-post: geir@unas.no
mobil: +47 90 10 77 51