Ved

Vi selger norsk bjørkeved. Tømmeret er hentet fra østlandsområde og kappet og tørket på vår vedfabrikk på Buberg i Rygge. Vi har produsert ved i flere år og bjørkeveden markedsføres under Ved3.no.

Her kan du komme når du vil på døgnet og hente ved i reservert lånehenger som står klare. Vil du benytte egen henger må du avtale tid så vi er der og kan lesse opp for deg. Er du riktig storforbruker eller forhandler så ta kontakt om du trenger 1 vogntog (100 lkbm) eller flere. Vi produserer ved gjennom hele året, så vi kan bli midlertidig utsolgt, men da har vi straks ny bjørkeved tørr.

ved3.no