Ved

Vi selger norsk bjørkeved. Tømmeret er hentet fra østlandsområde og kappet og tørket på vår vedfabrikk på Buberg i Rygge. Vi har produsert ved i flere år og markedsføres under Ved3. Dessverre har vi ikke hatt tilgang til tørke i noen år, og våt ved selger dårlig.

Nå er vi tilbake i markedet med tørr, norsk bjørkeved fra høsten 2019Her kan du komme når du vil på døgnet og hente ved i gratis lånehenger som står klare. Vil du benytte egen henger må du avtale så vi er der og kan lesse opp for deg..Er du riktig storforbruker eller forhandler så ta kontakt om du trenger 1 vogntog (100 lkbm) eller flere.Vi produserer ved gjennom hele året, så vi kan bli midlertidig utsolgt, men da har vi straks ny ved tørr.

ved3.no