Med ny tørke på plass kan vi fra høsten 2020 levere høy til kjæledyr og hest. Ta kontakt for forprøve.

For at høyet skal passe til våre geiter inneholder det veldig lite kløver, og høstes på et tidspunkt hvor trevle(fiber)innholdet er høyt. Graset er usprøytet, men har fått gjødsel, alle planter trenger mat for å vokse. Dette fungerer utmerket til f.eks kaniner, og hester som trenger litt mindre energi.

Såkorn

Vi dyrker såkorn for Strand Unikorn. Dette kornet brukes neste år av de bøndene som produserer matkorn.

Nå produserer vi Mirakel vårhvete. Dette sår vi tidlig om våren. Vi vanner, gjødsler og steller det gjennom hele sommeren før vi tresker det på høsten. Etter det tørkes kornet før Strand Unikorn henter det med vogntog, renser og pakker det og kjører det ut til nye bønder som sår dette såkornet neste vår. En ting å tenke på når du ligger bak en traktor med kornhenger neste høst- du ligger bak korn nok til 25.000 brød. Vi trenger alle mat

Bestill

Høy