Med ny tørke på plass kan vi levere høy til kjæledyr og hest. Ta kontakt for forprøve.

For at høyet skal passe til våre geiter inneholder det veldig lite kløver, og høstes på et tidspunkt hvor trevle(fiber)innholdet er høyt. Graset er usprøytet, men har fått gjødsel, alle planter trenger mat for å vokse. Dette fungerer utmerket til f.eks kaniner, og hester som trenger litt mindre energi.

Såkorn

Vi dyrker frø for Strand Unikorn. Dette er såkorn og erter brukes neste år av de som produserer matkorn eller erter.

Nå produserer vi Betong vårhvete, Ingrid Erter og Rotax høsthvete. Dette sår vi enten tidlig om våren eller etter tresking. Vi vanner, gjødsler og steller det gjennom hele sommeren før vi tresker det på høsten. Deretter tørkes kornet før Strand Unikorn henter det med vogntog, renser og pakker det og kjører det ut til nye bønder som sår dette såkornet neste vår. Om høsten sår vi også fangvekster slik at åkeren er grønn hele året av hensyn til biodiversitet, klima og avrenning. En annen ting å tenke på når du ligger bak en traktor med kornhenger neste høst- du ligger bak korn nok til 25.000 brød. Vi trenger alle mat

Bestill

Høy